Cenník

UMÝVANIE OKIEN

od 0,50 – 1,50 €/m²
 • Bežné znečistenie
  (podľa rozsahu a delenia)
 •  

ČISTENIE VEĽKÝCH PRESKLENÝCH PLÔCH

od 0,80 €/m²
 • Bežné znečistenie
  (podľa rozsahu a delenia)
 •  

SERVISNÉ UMÝVNIE VÝKLADOV

od 0,50 – 1,00 €/m²
 • Bežné znečistenie
  (podľa rozsahu a delenia)
 •  

UMÝVANIE OKIEN

od 0,50 – 1,00 €/m²
 • Nadmerné znečistenie po stavbe (podľa stupňa znečistenia)
 •  

Telefón

+421 907 076 927

Email

info@umyvanievykladov.sk